Zelfevaluatie Raden van Commissarissen

Raden van Commissarissen staan tijdens zelfevaluaties uitvoerig stil bij de kernfuncties en randvoorwaarden voor een goed functionerende Raad. De afgelopen jaren heeft Expent diverse Raden begeleid in dit proces, waarbij veel aandacht wordt besteed aan organisatiecultuur en gedrag. De periodieke zelfevaluaties worden uitgevoerd aan de hand van een specifiek ontwikkelde vragenlijst.