Organiseren nieuwe manieren van werken

De afgelopen jaren heb ik bij organisaties nieuwe manieren van werken geïntroduceerd en begeleid. Vaak vanwege reorganisaties of omdat de werstijl niet meer aansloot bij vernieuwde ambities. Bij het bespreken van de gewenste organisatie-inrichting en andere manieren van werken maak ik gebruik van de organisatieprincipes van ‘Het Nieuwe Werken’ (synoniem voor werken conform de huidige tijdgeest).

logo het nieuwe ewrken

 

De gewenste manier van werken dient altijd de ambities en identiteit van de organisatie te ondersteunen. Organisaties hebben te vaak last van zelf aangebrachte administratieve ballast (regels en procedures) en hiërarchische structuren. Het wegnemen van deze blokkades zorgt voor meer regelruimte en plezier voor medewerkers. En daarmee dus ook het rendement van de organisatie.

Resultaten bij referentieprojecten:

  • Flexibel ingerichte werkomgeving
  • Bestaande structuren en principes aangepast
  • Gedoe en regels gereduceerd
  • Autonomie medewerkers vergroot
  • Productiviteit verhoogt
  • Huisvestingskosten verminderd
  • Leiderschap ontwikkeld
  • Digitalisering werkprocessen

sheet

Referenties:

Gemeente Groningen – Ambiq – Jumbo – BAM – gemeente Heerenveen – Rabobank - Radboud Universiteit – Gemeente Stichtse Vecht – Thûs Wonen – Unigarant – Noorderpoort college – Deltion college – Jeugdbescherming Noord – Politie Twente – Gemeenten Tytsjerksteradiel & Achtkarspelen